Zakladanie záhrad - Inex-Hausgarden

zakladanie zahrad

    Celý záhradný priestor je potrebné naplánovať tak, aby zodpovedal a vyhovoval Vášmu životnému štýlu
a s domom i okolím tvoril jeden celok. Aby sme dosiahli očakávaný výsledok je potrebné spojiť Vaše
túžby a vízie s našim prevedením.

 

Proces zakladania záhrady je rozdelený do niekoľkých krokov:

- Návšteva zákazníka a oboznámenie sa s jeho požiadavkami, zistenie skutočného stavu pozemku, nafotenie   a vytýčenie energetických rozvodov  

- Vypracovanie štúdií, ktoré ideálne riešia a zohľadňujú požiadavky zákazníka  

- Vytýčenie spevnených plôch (chodníky, schodiská, múry, oplotenia, terasy), tvary záhonov a trávnika,       projekcia zavlažovania, umiestnenie altánku či jazierka a pod.  

- Vypracovanie podrobného projektu s analýzou finančných nákladov    

- Samotná realizácia projektu

- Údržba a odborné poradenstvo  

 

Nachádzate sa :  Domovská stránka Exteriérové služby