Údržba verejne zejene - Inex-Hausgarden

Údržba verejne zejene

Ponúkané služby spoločnosti INEX-Hausgarden spol. s.r.o.

-          Kosenie zelených plôch, parkov profesionálnou technikou

-          Ošetrenie a rez kríkov, živých plotov, stromov

-          Výsadba verejnej zelene

-          Výsadba mobilnej zelene

-          Zakladanie zelených plôch

-          Spracovanie bioodpadu

-          Kompletná zimná údržba